Een actief citygame; de voorbereiding

Om het Zombie Zombie citygame te spelen verdeelt de groep zich in kleinere groepjes van min 1 persoon, max 4 personen (groepjes van 2 personen zijn ideaal).
Elk groepje krijgt een smartphone en een papieren kaart van de stad.

Een groepje (de spelleiders) start het Zombie Zombie citygame via hun smartphone op. Alle andere groepjes connecteren met dit citygame.
Bij de start van het spel zie je op je smartphone of je groepje een zombie groep is of een helden groep (dit wordt willekeurig bepaald). Per 5 groepjes is er altijd 1 heldengroep. Vanaf 6 groepjes zijn er dus 2 helden groepen, vanaf 11 groepen , 3 helden.

Een citygame spelen met vrienden

Het spel

In dit citygame is elk groepje een zombie-groep of een helden-groep. Het doel van de helden is te ontsnappen aan de zombies door zichzelf op te sluiten in een bunker.
Om deze bunker te kunnen gebruiken dienen de helden toegangskaarten te verzamelen die verspreid liggen over de stad.
Het doel van de zombies is de helden te besmetten met het zombie virus (zodat zij ook zombies worden).
Dit kunnen ze doen door op de helden groep te spuwen met slijm of door slijmhopen uit te braken.
Als een Heldengroep geraakt wordt door slijm, of door een slijmhoop loopt veranderen ze in een zombie. Als er dan geen andere helden groepen meer over zijn is het spel gewonnen door de zombies.
Als een zombie zijn slijm spuwt of braakt is hij het kwijt, hij kan dan nieuw slijm gaan halen in een zombiehol. Als de zombie zijn slijm na 15 min nog niet heeft gebruikt vervalt het en moet hij ook nieuw slijm halen in het zombiehol.

De zombiegroepen krijgen een geüpdatete positie van de helden om de 5 minuten. De helden groep krijgt een geüpdatete positie van de zombies om de 3 minuten.
Als de helden groep een voorwerp oppakt (zoals een toegangskaart) worden de zombies hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht.
Om te ontsnappen via een rode bunker moet de helden groep alle rode toegangskaarten (dezelfde kleur als de bunker) verzamelen + 1 van elke andere kleur, voor de andere gekleurde bunkers geldt hetzelfde.

Tot slot kunnen de helden nog 2 voorwerpen oprapen en activeren om de zombies te slim af te zijn ; de mijnen en het chemische pak.
De helden groep kan het chemische pak activeren om gedurende 2 min immuun te zijn voor slijmhopen, ze kunnen echter nog wel geraakt worden door slijm dat op hun wordt gespuwd.
Ze kunnen ook een onzichtbare mijn activeren, als een zombiegroep over deze mijn loopt verliezen ze hun slijm.

Citygame Gent